proračun drvenih konstrukcija prema evrokodu 5

PRORAČUN DRVENIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU 5

Ivan Glišović, Boško Stevanović, Marija Todorović
Knjiga je rezultat težnje da se kroz nastavni program proračun svih konstrukcija, pa i drvenih, vrši prema graničnim stanjima, odnosno prema Evrokodovima. Reč je o jedinstvenom udžbeniku, jer u Srbiji, a i u regionu, ne postoji stručna literatura u oblasti proračuna drvenih konstrukcija prema Evrokodu 5.
Knjiga je koncipirana tako da se na jasan i koncizan način prenesu osnovna znanja potrebna za proračun drvenih konstrukcija prema savremenim evropskim propisima.
Pošalji