promena dužnika

PROMENA DUŽNIKA

Marija Karanikić Mirić
Domaća pravna teorija do sada nije poklonila dovoljno pažnje voljnoj promeni dužnika, iako se radi o jednom praktički važnom i teorijski provokativnom građanskopravnom institutu. Ova knjiga sadrži produbljenu teorijsku, komparativnu, istorijsku i dogmatičku analizu pravnih mehanizama kojima se postiže promena ličnosti odnosno povećanje broja ličnosti na pasivnoj strani u obligaciji, pri čemu sama obligacija zadržava svoj identitet. Autorka prikazuje mukotrpan istorijski razvoj ideje da obaveza može da se odvoji od ličnosti dužnika, to jest da identitet dužnika nije određujuće svojstvo obligacije.
Pošalji