prolegomena za svaku buduću metafiziku koja će moći da se pojavi kao nauka

PROLEGOMENA ZA SVAKU BUDUĆU METAFIZIKU KOJA ĆE MOĆI DA SE POJAVI KAO NAUKA

Imanuel Kant
Pošalji