prolegomena za semiotiku bića
1.683 rsd1.870 rsd
Ušteda 187 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

PROLEGOMENA ZA SEMIOTIKU BIĆA

František Miko
Podelite:
Okosnicu Mikovog teorijskog razmišljanja i metodoloških postupaka čini sistem kategorija izraza, koji je od prve knjige doživeo niz dopuna i korekcija. Može se naime reći da Mikove knjige uglavnom imaju istu strukturu, zasnovanu na komplementarnosti studija teorijskog i studija interpretacijskog karaktera, na taj način što se teorijski model, proistekavši iz empirijskih posmatranja književnih dela, interpretacijski proverava, iz čega onda nužno proističu njegove dopune i korekcije. Među teorijskim studijama opet jedna je centralna, u kojoj se obrazlaže i definiše sistem kategorija izraza.
Pošalji