programiranje cnc mašina feature cam, glodanje

PROGRAMIRANJE CNC MAŠINA : FEATURE CAM, GLODANJE

Radiša Ćirković
U ovoj knjizi autorje nastojao da jednostavno i razumljivo upozna pre svega učenike i ostale zainteresovane korisnike sa tehnologijom automatskog programiranja i rada sa numerički upravljanim alatnim mašinama (CNC mašine). Kod nas nema odgovarajuće literature koja detaljnije obrađuje ovu problematiku, tako da je ovakva knjiga dobrodošla. U knjizi su obrađeni osnovni koncepti i najčešće korišćene komande neophodne početniku koji želi da dostigne srednji nivo znanja u korišćenju programa FeatureCAM.
Knjiga se prvenstveno bavi tehnologijama obrade mašinskih delova na CNC glodalicama, kao i izradom prateće dokumentacije.
Pošalji