pročitano u tvojim očima

PROČITANO U TVOJIM OČIMA

Jovica Aćin

Nova pripovedačka knjiga Jovice Aćina (objavio 9 knjiga pripovedaka, 7 esejističkih knjiga, veći broj knjiga prevedenih sa francuskog i nemačkog jezika) sadrži prozu koja na formalnom planu pokriva raspon od kratke priče do razvijenijih „klasičnih“ priča/pripovedaka. Zbirka Pročitano u tvojim očima tematski se naslanja na tri prethodne Aćinove prozne knjige (Ko hoće da voli, mora da umre, Mali erotski rečnik srpskog jezika, Dnevnik izgnane duše) jer se i u njoj motivski raznoliko sagledavaju aspekti erotskog, polnog, seksualnog u životima piščevih likova, kroz vrlo samosvojno i već prepoznatljivo imaginativnoludističko poetičko pismo ovog autora.

Pošalji