problem saznanja,tom l

PROBLEM SAZNANJA,TOM L

Ernst Kasirer
Reč je prvenstveno o spoznajno-teorijskim pitanjima koja, uz problem metode, supstancije i kauzaliteta, zauzima središnje mesto u filozofiji i nauci modernog doba. Vrlo opsežna materija sistematski je izložena u osam delova na gotovo hiljadu stranica gušćeg teksta.
Pošalji