privatni svet osmanskih žena

PRIVATNI SVET OSMANSKIH ŽENA

Godfri Gudvin
Privatni svet osmanskih žena je opsežno istraživanje o privatnoj sveri žena u Osmanskom carstvu. Godfri Gudvin na zanimljiv način izlaže svoje opširno znanje o ovoj vrlo aktuelnoj temi pokrivajući šest vekova istorije privatnosti ovog velikog carstva.
Podelite:

Godfri Gudvin, jedan od važnih autoriteta na polju osmanističkih studija, osvetljava najmanje istraživanu oblast duge vladavine Osmanlija – život žena. Patrijahalni, muslimanski svet Osmanskog carstva po sebi je već složen kontekst za bavljenje rodnim ulogama, a autor sebi dodatno otežava zadatak pokrivanjem vremenskog opsega od šest vekova. Ipak, krećući se od naseljavanja u Anadoliji, sve do gradskog i dvorskog života u 19. veku, on vešto pokriva najrazličitije aspekte života: od raspodele poslova među članovima porodice, preko tajnih sastanaka ljubavnika do čuvenih harema.

Pošalji