privatni svet osmanskh žena

PRIVATNI SVET OSMANSKH ŽENA

Godfri Gudvin
Godfri Gudvin, jedan od važnih autoriteta na polju osmanistickih studija, osvetljava najmanje istraživanu oblast duge vladavine Osmanlija – život
žena. Patrijahalni, muslimanski svet Osmanskog carstva po sebi je vec složen kontekst za bavljenje rodnim ulogama, a autor sebi dodatno otežava
zadatak pokrivanjem vremenskog opsega od šest vekova. Ipak, krecuci se od naseljavanja u Anadoliji, sve do gradskog i dvorskog života u 19. veku, on vešto pokriva najrazlicitije aspekte života: od raspodele poslova me u clanovima porodice, preko tajnih sastanaka ljubavnika do cuvenih harema. Gudvin je autor kapitalne knjige Istorija osmanske arhitekture i dela o „Mikelan elu Istoka“ – najvecem islamskom graditelju Mimaru Sinanu,
hrišcaninu rodom: Sinan: osmanska arhitektura i njene današnje vrednosti. Objavio je i knjige Islamska Španija, Janicari, Palata Topkapi i druge.
Pošalji

PRIVATNI SVET OSMANSKH ŽENAKupci ove knjige kupili su i...