priručnik za učenje o holokaustu

PRIRUČNIK ZA UČENJE O HOLOKAUSTU

Vesna Lučić
Podelite:
Priručnik o Holokaustu su izradili polaznici Međunarodne škole o Holokaustu u Jad Vašemu (Jerusalim) sa ciljem da nastavnicima i profesorima predstave kvalitetne istorijske izvore, metode i tehnike rada i strukturu nastavnih časova. Sastoji se od više celina: Uvod, Učenje o Holokaustu – ciljevi, Holokaust u nastavi, Kratak istorijat Holokausta, Konačno rešenje jevrejskog pitanja u Jugoslaviji 1941-1945, Literatura o Holokaustu i Časovi o Holokaustu. U prilozima ima 9 časova koji se mogu obrađivati u nastavi srpskog/maternjeg jezika, 5 na časovima građanskog vaspitanja i 9 na časovima istorije.
Pošalji