priručnik za ratnika svetlosti

PRIRUČNIK ZA RATNIKA SVETLOSTI

Paulo Koeljo

Ratnik svetlosti je onaj ko je kadar da pronikne u čudo života, da se bori do kraja za nešto u šta veruje i najzad da začuje zvona koja bruje s dna mora...
Priručnik za ratnika svetlosti zamišljen je kao vodič uz roman Alhemičar. On sadrži jedinstvena uputstva kako da svaki čovek otkrije ratnika svetlosti u sebi, šta mu je uopšte potrebno da postane ratnik: da pre svega poštuje život, da ume da prihvati svaki neuspeh, da cilj njegove potrage bude ostvarenje sebe kao osobe kakva želi da bude.
U ovoj jednostavnoj i neponovljivoj knjizi čitalac će otkriti spoj istinske humanističke filozofije i hvalospeva čovekovom pregnuću.

Pošalji