priručnik za branje jestivih i lekovitih gljiva
rasprodato

PRIRUČNIK ZA BRANJE JESTIVIH I LEKOVITIH GLJIVA

Ibrahim Hadzić
Priručnik za branje jestivih i lekovitih gljiva ima višestruki zanačaj za sve one koji se na bilo koji način interesuju za carstvo gljiva!Knjiga obuhvata poglavlja kroz koja se čitalac upoznaje sa: karakteristikama gljiva kao posebnim carstvom u klasifikaciji živog sveta; njihovim osnovnim morfološkim karakteristikama; načinom razmnožavanja; korišćenjem gljiva u ishrani, farmaciji, medicini, biotehnološkim procesima učešćem u biodegradaciji.Gljive nisu ni biljke, ni zivotinje, one pripadaju svom zasebnom carstvu, carstvu Fungi. Njihova uloga je da rastu, zive, obavljaju svoju funkciju u prirodi.A naše da se prema njima ophodimo da im zapamtimo izgled, osnovne osobine, naučimo naučno ili narodno ime. Namena ovog priručnika je da nam u tome pomogne.
Pošalji