prirodno i neprirodno

PRIRODNO I NEPRIRODNO

Džon Stjuart Mil
Namera ovog eseja je da istraži istinitost učenja koje je proglasilo prirodu kao merilo za ispravno i pogrešno, za dobro i loše, da ispita istinitost učenja koje smatra vrednim da se priroda sledi ili odobrava, da se ona podržava ili da joj se pokorava".
Pošalji