pripovetke veljko milićević

PRIPOVETKE - VELJKO MILIĆEVIĆ

Veljko Milićević
U Milićevićevim pripovetkama primetno je pome­ranje od realističkih tema ka modernim, pa se pripovetke mogu označiti kao ljubavne. Autor napušta tradicionalnu kara­kterizaciju junaka, nema širokih i detaljnih opisa sveta i društvene sredine – sve je svedeno na junakov unutrašnji život. Milićevićev najveći umetnički domet ogleda se u dubini analize psiholoških stanja i emotivnih lomova junaka.
Pošalji