pripovetke stevan sremac

PRIPOVETKE - STEVAN SREMAC

Stevan Sremac
Sremac je bio poznat i po tome da je svuda išao sa svojom beležnicom i stvari koje su ga intrigirale odmah zapisivao. Mnoge svoje pripovetke je napisao zahvaljujući tome i pišući ih utkao u njih iste karakteristike kao i u svoja veća dela. Tako je, između ostalog, nastala i ova zbirka pripovedaka.

Opisao je mnogo interesantnih likova, koji su svojim karakternim osobinama ili nekim neobičnostima svojih ličnosti ostavili poseban pečat. U svima je prepoznatljiv autorov osećaj za humor i komiku, koja je često postignuta odličnim komparacijama. Mnogo je interesantnih pojedinosti, izvanrednih zapažanja i zaključaka. Sremac se nije bavio sopstvenom imaginacijom već je često polazio od neke anegdote koju je obrađivao i nadograđivao na sebi svojstven maestralan način.

Pošalji