pripovetke iii branislav nušić

PRIPOVETKE III - BRANISLAV NUŠIĆ

Branislav Nušić
U ovom izboru Nušićeve pripovetke se sabiraju oko jedne teme – uticaja koji društvena zajednica ima na živote pojedinaca. Junaci će biti spremni da počine i najveće ludosti kako bi odbranili svoj ugled i ostali otmeni u očima sveta, pa meštani sela Mačkovca biraju svoju mis, ostareli zavodnik fabrikuje vanbračno dete, gospa Sofija vežba švedsku gimnastiku, a gospodin Toma pristaje na estetsku operaciju… Upravo u tipičnosti Nušićevih likova i prepoznatljivim karakteristikama srpskog mentaliteta leži primamljivost ovih pripovedaka.

Sadržaj
r>Kutnjak
Gadan san
Preporučeno pismo
Devojka sa nedostatkom
Pametniji uvek popušta
Banjske pantalone
Porodični savetnik
Diletantska predstava
Jedna vedra noć
G. Tomina druga mladost
Divina comedia
Šećerna bolest
Samoubica
Mona vana
Prodavac grobnica
Dželat
Jedna afera
Dlaka
Nevolje arkadija jakovljevića
Linija
Amputacija
Mis mačkovac
Gospodin tomine brige
Besplatna ulaznica
Jedan izgubljeni dnevnik
Težak čovek
Posmrtna beseda
Otvorilo se nebo
Taman!…
Fotografija Prikaži više r>KutnjakGadan sanPreporučeno pismoDevojka sa nedostatkomPametniji uvek popuštaBanjske pantalonePorodični savetnikDiletantska predstavaJedna vedra noćG. Tomina druga mladostDivina comediaŠećerna bolestSamoubicaMona vanaProdavac grobnicaDželatJedna aferaDlakaNevolje arkadija jakovljevićaLinijaAmputacijaMis mačkovacGospodin tomine brigeBesplatna ulaznicaJedan izgubljeni dnevnikTežak čovekPosmrtna besedaOtvorilo se neboTaman!…Fotografija
Pošalji