pripovetke ii

PRIPOVETKE II

Milovan Glišić
Junaci Glišićevih pripovedaka su božiji stradalnici čije su slabosti, predrasude i grehovi ublaženi izvesnom dozom humora. Nedostatak saosećanja za patnje bližnjih, uzrokovan sujetom i sujeverjem, tragika neuzvraćene ljubavi, lažno predstavljanje i obmanjivanje vlasti samo su neke od tema pripovedanja. U životu neizvesne dinamike i ishoda tražili su i nalazili odgovore u pravoslavlju: i kada su se molili Bogu da ih Turci ne porobe, i kada je domaćin usled vradžbina obolevao, i kada se Mata povampirio da sačuva Smilju od preudaje za nedragoga.
Pošalji