pripovetke branislav nušić

PRIPOVETKE - BRANISLAV NUŠIĆ

Branislav Nušić
Ova zbirka pripovedaka pruža priliku za sin­hronijski pregled Nušićevog stvaralaštva. Tu je moguće videti sav raspon njegovih tema i motiva. Aktuelan je i danas svojim kritikama ljudske pri­rode, vlasti i društvenih fenomena. Nušić donosi mnogo humora, ali dozvoljava da osetimo i melanholiju i tugu koja se skriva iza svakog velikog komediografa.
Pošalji