principi telekomunikacija zbornik rešenih zadataka

PRINCIPI TELEKOMUNIKACIJA - ZBORNIK REŠENIH ZADATAKA

Dukić MiroslavMarković GoranVujić Dejan
Knjiga "Principi telekomunikacija - zbornik rešenih zadataka", autori: Dukić Miroslav, Marković Goran, Vujić Dejan, je dodatak uz knjigu "Principi telekomunikacija" i svojim sadržajem obrađuje kako sam termin telekomunikacije, tako i njegov fenomen, kroz sledeće oblasti: signali i sitemi, elementi teorije slučajnih procesa u telekomunikacijama, analogne modulacije, impulsne modulacije, analogno-digitalna konverzija, principi prenosa digitalnih signala, digitalne modulacije, principi kodiranja, analiza telekomunikacione veze, sistemi sa proširenim spektrom, principi multipleksiranja i višestrukog pristupa kao i velikim brojem dodataka.
Pošalji