primena paralelizovanih tekstova u nastavi engleskog jezika

PRIMENA PARALELIZOVANIH TEKSTOVA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA

Zoran Ristović
Podelite:
„... smeo i inovativan pristup, s jedne strane, upotrebi paralelizovanih tekstova, a s druge strane, nastavi stranih jezika.”
iz recenzije prof. dr Cvetane Krstev

„... ova knjiga predstavlja nesvakidašnji poduhvat vrsnog nastavnika engleskog jezika i istraživača da unapredi kvalitet nastave stranih jezika.”
iz recenzije prof. dr Radmile Bodrič

„... vredno i dragoceno naučno delo, namenjeno pre svega čitaocima koji se bave metodikom nastave engleskog jezika, ali i onima koji se na različite druge načine bave anglistikom i naukom o jeziku.”
iz recenzije prof. dr Zorana Paunovića
Pošalji