primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima

PRIMENA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG PRAVA U NACIONALNIM PRAVNIM SISTEMIMA

Miodrag Majić
Podelite:
Knjiga sadrži odgovore na otvorena pitanja primene međunarodnog krivičnog prava. Sastoji se iz tri dela: 1) Nacionalno i međunarodno krivično pravo i krivičnopravni sistemi; 2) Nacionalni pravni sistemi u modelu komplementarne primene međunarodnog krivičnog prava; i 3) Perspektive nacionalne primene međunarodnog krivičnog prava.
Pošalji