prihvatanje demokratije na zapadnom balkanu

PRIHVATANJE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU

Džon Lempi, Lenard J. Koen
Učenost najvišeg nivoa. Autori su obuhvatili gotovo sve relevantne teme u raspravi o demokratizaciji i integraciji. Čitaoci mogu biti sigurni da su dobili potpunu sliku. (Nik Miler)
Knjiga je napisana u jasnom, pristupačnom stilu, mada pretpostavlja izvesno predznanje novije istorije regiona. Ona je, međutim, dragocen pregled za izučavaoce višeg nivoa i biće neophodno štivo za sve predstavnike vladinih ili nevladinih organizacija koji se bave Balkanom. (Piter Ratlend)
Pošalji