priče o junacima i antijunacima

PRIČE O JUNACIMA I ANTIJUNACIMA

Ivo Andrić
Priče o junacima i antijunacima Ive Andrića je prozna studija duha čoveka, njegovih uspona i slabosti, kao i moći da sam svoju realnost stvori. U zbirci Priče o junacima i antijunacima očigledno je koliko Andrić poznaje skrivene strane ljudske duše.

Proza Ive Andrića, a posebno njegove priče, često se bavi tragičnim sudbinama ljudi poodmaklih godina koji u sebi nose iskustvo sveta, njegove drame, uspone i padove. Kroz ovakve likove pisac razrešava unutrašnje životne protivrečnosti i kompleksno rastvara jednu moguću viziju stvarnosti koja nas okružuje. Na taj način Andrić iznalazi književni prostor u kom je vidljivo koliko čovek sam sebe stvara, koliko sam gradi svoju realnost ili pak kako se sam zatamnjuje i potkopava.

Pošalji