priče o gospođi kon

PRIČE O GOSPOĐI KON

Aleksandar Šurbatović
"Priče o gospođi Kon" je zbirka pesama Aleksandra Šurbatovića koja preispituje značenje sveta. Šurbatović u knjizi "Priče o gosođi Kon" tonom sveznajućeg posmatrača opisuje gospođu Kon koja izrasta do simbola svih ljudskih strahova od života.
Podelite:

Kontakt je srce kojim pulsira pesnički svet Aleksandra Šurbatovića. Bilo da se radi o stalnom mimoilaženju, nemogućnosti dodira, neminovnosti kraja ili prolaznosti svih stvari, bilo da su priče gospođe Kon ili pesme ožiljci jednog vremena i prostora; bilo da su ispisane rubovima grada ili nad silama prirode; bilo da su uobličene starinom ili savremenošću ovo je knjiga preispitivanja značenja srca sveta. Sva u taktu potrage za domom i jezikom.U pronalaženju života. Tamara Krstić

Sveznajući pogled na gospođu Kon, koja izrasta do simbola naših strahova od života, nežan je i sveobuhvatan poput njene „jelisejske posteljine”. Uprkos znacima lične, društvene i univerzalne ljudske poraženosti, koji su obilato prisutni u ovoj zbirci, pesnik ostvaruje snažnu afirmaciju života i humaniteta upravo posvećivanjem pažnje onom najkrhkijem i u isti mah najačem od svih mogućih svetova – ljudskoj duši. Jasmina Ahmetagić

Jedan dan gospođe Kon prikazan u ovoj knjizi pruža svetlo na koje nismo navikli. Ono nas savlada i brzo nestane u tekstu a zatim se, ipak, obnavlja, naročito ako ima nečega oštrog i nerešivog u nama, kao što ima gospođa Kon, otkrivajući tada sve nijanse njenih (naših) unutrašnjih posrnuća. Ana Marija Grbić

Pošalji