priče iz knjižare i neke druge

PRIČE IZ KNJIŽARE I NEKE DRUGE...

Ranko Božić
Uprkos identičnoj matrici, dijalogu knjižara i kupca, Rankove Priče iz knjižare su začuđujuće jedinstvene zahvaljujući daru autora da na malom prostoru oslika karaktere, stvori dramsku situaciju i priču efektno poentira. Komične, poetične, meditativne ili ironične, Priče iz knjižare su slika sveta kojeg više nema – sveta u kojem je popust pomenut jednom, bestseler dva puta, a nagrada i klupska kartica nijednom.

Neke druge su kratki eseji o književnosti. Bilo da je reč o anegdotama iz života čuvenih pisaca, ili duhovitim, ironičnim opaskama o književnim veličinama, jedno je sigurno – ovako nešto nikada nećete čuti od profesora koji drže do sebe. 
Pošalji