makart
prepiska johan volfgang gete, fridrih šiler
4.730 rsd
- +

PREPISKA - JOHAN VOLFGANG GETE, FRIDRIH ŠILER

Johan Volfgang Gete, Johan Fridrih Šiler
Podelite:
Duboka i prisna povezanost visoko razvijenih estetičih teorija uz duboko ulaženje u najtananije detanje umetničke prakse, predstavlja ono što je jedinstveno u ovoj prepisci. U svojoj teorijsko-praktičnoj saradnji Gete i Šiler ne samo što uzajamno kritikuju svoja dela koja nastaju ili su nastala, nego se isstovremeno trude da prodru do poslednjih principa umetničkog uobličavanja, do poslednjih principa svojstvenosti i razdvojenosti literarnih žanrova. Ali upravo visoka filozofska kultura koja čini misaonu podlogu ovih težnji Getea i Šilera nužno zahteva istorijsku i kritičku proradu ovog njihovog nasleđa.
Pošalji