novo
preobražaj

PREOBRAŽAJ

Franc Kafka
"Preobražaj" je remek-delo Franca Kafke koje je ostavilo neizbrisiv pečat na književnost 20. i 21. veka. Ova knjiga, čiji je naslov istovremeno i ime fenomena i vreme u kojem je nastala, fascinira čitaoce već više od sto godina. Kroz priču o Gregoru Samsi, čoveku koji se jednog jutra probudio kao kukac, Kafka postavlja pitanja o ljudskoj egzistenciji, identitetu i smislu života.

Stoleće Preobražaja: 1915-2015. Premda je napisan potkraj 1912 (završen 7. decembra), kažemo da je prošlo sto godina od prve pojave, oktobra 1915, Preobražaja Franca Kafke. Ako i zanemarimo njegovo objavljivanje skoro tri godine pošto je napisan, od nastanka te pripovesti zapravo nije protekao ni minut.

Postoji u njoj, kao i u većini Kafkinih radova, nešto vanvremeno. S vremenom koje se menja, menja se i naše čitanje. Ali, vreme čitanja Preobražaja je stalo. Potpuno je obesnaženo. Kako danas čitamo Preobražaj, tako su ga čitali i pre sto godina. Ondašnje interpretacije su bile raznolike. I danas su takve. Lutamo dok čitamo Kafku. Tako je bilo od nastanka svega što je napisao. Naprosto kao da je svaka interpretacija mogućnog značenja priče samo još jedna zamka u koju upadamo, i ni sa jednom nismo ništa bliži tom delu. Vanvremenost Kafkinog dela počiva u njegovoj neprotumačivosti. Nije bilo ono do kraja protumačivo ni svome tvorcu, baš kao što je i samom Bogu nerazumljiv ovaj svet koji je, mnogi veruju, on lično stvorio. (Jovica Aćin)

Pošalji