pregled rimske književnosti

PREGLED RIMSKE KNJIŽEVNOSTI

Veselin Čajkanović
Čajkanović, vrstan poznavalac i profesor klasične filologije, ovom knjigom želi da dâ kraći osvrt na nastanak i razvoj rimske književnosti i najznačajnija imena (Plaut, Ciceron, Julije Cezar, Marko Aurelije) koja su obeležila jedno ra­zdoblje: od prvih početaka (do 240. pre Hrista), kroz arhajsku epohu, zlatni i srebrni vek, do početka vlade cara Hadrijana i kraja starog veka. Delo Pregled rimske književnosti (1932) vrlo je koncizno i naročito bogato citatima i napomenama, zahvaljujući kojima dobija izzetnu važnost.
Pošalji