predstave o čoveku u psihološkim istraživanjima

PREDSTAVE O ČOVEKU U PSIHOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Džon Šoter
U ovoj knjizi se, govori o predstavama o čoveku u psihološkim istraživanjima, i ja želim da postignem dve stvari. Prvo, u prilično diskurzivnom prikazu onoga što smatram standardnim, klasičnim pristupom psihologiji u ovom času (proučavanja čoveka kao mehanizma sa stanovišta spoljašnjeg posmatrača) pokušaću da razlikujem tri forme poretka, od kojih se svaki sastoji od sistema međusobno povezanih, deskriptivnih kategorija: mehanički, organizmički i ličnosni. Drugo, u ovom prikazu raspravljaću takođe o različitim stanovištima kojih se možemo pridržavati kada proučavamo čoveka zavisno od ove tri forme poretka.
Pošalji