praznik beznačajnosti

PRAZNIK BEZNAČAJNOSTI

Milan Kundera
Roman nadahnut vremenom koje je postalo komično jer smo izgubili svaki smisao za humor.
„Vidi, vidi!“, kaže lovac i, nameštajući pušku na ramenu, puca u pravcu statue... Ljudi su najpre zbunjeni ovim neočekivanim pucnjem i licem bez nosa Marije de Mediči; ne znajući kako da reaguju, gledaju levo i desno, čekajući neki znak koji će ih prosvetliti... Kao da naslućuje njihovu zbunjenost, lovac poviče: „Pišanje u najčuvenijem francuskom parku je zabranjeno!
Pošalji