pravo naroda na samoopredeljenje

PRAVO NARODA NA SAMOOPREDELJENJE

Jerg Fiš
Studija savremenog švajcarskog pravnika i politikologa o pitanju koe u političkoj praksi i naučnoj misli već vekovima izaziva duboke sporove. Fiš pruža neobično jasan i precizan pregled razvoja ovog načela međunarodnog prava koje istovremeno služi i za opravdanje celovitosti države i za opravdanje secesije. Zlatno doba ovog načela autor nalazi u vremenu dekolonizacije kada su evropske imperije pravo na samoopredeljenje prihvatale kao normu međunarodnog prava. U tom pogledu pažnje vredan je pogled autora na raspad Sovjetskog Saveza i jugoslovenske federacije kao primere neprincipijelnog stava ovih država u odnosu na pitanja secesije i samoopredeljenja.
Pošalji