pravo likovnih umetnosti

PRAVO LIKOVNIH UMETNOSTI

Dragan Milić
Koristeći znanja iz više naučnih oblasti, kao i različitih oblasti prava, autor je u ovoj knjizi predstavio kompleksan odnos (likovne) umetnosti i prava. U knjizi su obrađene teme, kao što su autorsko pravo nad umetničkim delom, aspekti umnožavanja umetničkog dela, uticaj novih tehnologija na umetničko delo, promet originalnih umetničkih dela i utvrđivanje njihove autentičnosti, osiguranje umetničkih dela, umetnička dela sa svojstvom kulturnog dobra, sloboda umetničkog izražavanja. Iako se radi o stručnoj monografiji, knjiga je napisana tako da zaokuplja pažnju jer je ilustrovana primerima, domaćom i stranom sudskom praksom.

Pravo likovnih umetnosti nije namenjeno samo pravnicima, već i umetnicima, stručnjacima u kulturi, galeristima, trgovcima umetninama i antikvitetima, kolekcionarima i ljubiteljima umetničkih dela uopšte.
Pošalji