pravo, argumentacija, interpretacija

PRAVO, ARGUMENTACIJA, INTERPRETACIJA

Robert Aleksi, Nil Makormik
Podelite:
,,Interpretacija se sastoji iz izbora između više interpretativnih alternativa na osnovu argumenata.”
Robert Alexy
,,Pravna argumentacija je samo delimično autonomna, zato što se nužno odvija u okviru širih elemenata praktičke argumentacije.”
Neil MacCormick
Pošalji