pravo, argumentacija, interpretacija

PRAVO, ARGUMENTACIJA, INTERPRETACIJA

Robert Aleksi, Nil Makormik
,,Interpretacija se sastoji iz izbora između više interpretativnih alternativa na osnovu argumenata.”
Robert Alexy
,,Pravna argumentacija je samo delimično autonomna, zato što se nužno odvija u okviru širih elemenata praktičke argumentacije.”
Neil MacCormick
Pošalji