pravna zabluda u krivičnom pravu

PRAVNA ZABLUDA U KRIVIČNOM PRAVU

Nikola Vuković
Podelite:
U knjizi se analiziraju savremene tendencije u krivičnom pravu koje prete da devalviraju načelo krivice, a time i opravdanost postojanja ove grane prava, ako se ne prizna prava (realna) uloga i potreba instituta pravne zablude. Centralne teme istraživanja su nastanak, razvoj, mesto, podele, dejstvo, mogućnosti i sporna pitanja instituta pravne zablude u krivičnom pravu. Na toj liniji učinjeni su potrebni osvrti na institute krivice, stvarne zablude, duple zablude, nepodobnog pokušaja i zablude o izvinjavajućim razlozima, kao i na postupanje sudova u konkretnim i potencijalnim predmetima (u Nemačkoj, Austriji i Srbiji).
Pošalji