praktikum za radno i socijalno pravo

PRAKTIKUM ZA RADNO I SOCIJALNO PRAVO

Radoje R. Brković, Bojan Urdarević, Aleksandar Antić
Praktikum za radno i socijalno pravo je nastao kao plod želje autora da materiju radnog i socijalnog prava približi i pojednostavi za čitaoce, bez obzira da li radi o naučnoj i stručnoj javnosti i drugim korisnicima ove knjige. Kombinacijom teorijskih tekstova, izvoda iz sudske prakse, mišljenja ministarstava i drugih nadležnih organa i modela najznačajnijih akata iz oblasti radnog i socijalnog prava, stvoreno je jedinstveno i lako razumljivo delo. Ono je namenjeno onima koji se svakodnevno susreću sa problematikom vezanom za rad, radne odnose i socijalno pravo, ali i studentima koji tek treba da steknu početna znanja iz prethodno navedenih oblasti.
Pošalji