praktikum za izvršenje

PRAKTIKUM ZA IZVRŠENJE

Vukašin Ristić, Tatjana Matković Stefanović, Svetlana Ristić
Podelite:
Praktikum za izvršenje, prema svom konceptu i sadržini, jedinstveno je izdanje u ovoj oblasti. Ovo autorsko delo, ne pripada, u klasičnom smislu, priručnicima za primenu određenih zakona, koji, po pravilu, osim teksta zakona, ne sadrže druge priloge, niti pripada komentarima zakona, koji opet s naučnog i teorijskog stanovišta obrađuju ovu materiju.
Praktikum za izvršenje ima drugi prilaz u razmatranju materije izvršenja i obezbeđenja, jer, osim teksta zakona s kraćim komentarom i objašnjenjima za primenu, obuhvata i priloge koji omogućavaju korisnicima jednostavnije razumevanje pojedinih odredbi i njihove praktične primene.
Pošalji