praktična primena novog zup a

PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZUP-A

Katarina Golubović, Stevan Lilić, Katarina Manojlović Andrić
Podelite:
Novi ZUP sadrži brojne i značajne novine kada je reč o upravnom postupanju. Autori su se u ovom izdanju opredelili da selektivno obrade ključna sporna pitanja praktične primene novog ZUP-a i da pruže instruktivne odgovore za pravilno postupanje.
Polazeći od potreba službenih lica koja primenjuju ZUP, kao i drugih subjekata koji dolaze u dodir s upravnim postupkom, ovaj stručni materijal obrađuje 18 spornih pitanja i nudi odgovore s instruktivnim komentarom kako u tim situacijama postupati.
Pošalji