pozorište kao stvaranje sveta

POZORIŠTE KAO STVARANJE SVETA

Zorica Jevremović
"... Knjiga 'Pozorište kao stvaranje sveta' Zorice Jevremović preispituje tananu razliku između ludila i ludizma, estetskih (političkih?), terapeutskih i društvenih vrednosti teatra, te igrajući na kartu humanizma i, danas uglavnom odsutnih, potisnutih ili zaboravljenih, vrednosti empatije, solidarnosti i ljubavi, pokreće i šareni i razigrani kaleidoskop kreativnih radionica (književne, dramske, likovne i dr.) i performansa, realizovanih u psihijatrijskoj bolnici Dr Laza Lazarević" - dr Divna Vuksanović.
Pošalji