pozno rimsko carstvo od dioklecijana do teodorikova osvajanja italije 284 493
1.089 rsd1.210 rsd
Ušteda 121 rsd (10%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

POZNO RIMSKO CARSTVO - OD DIOKLECIJANA DO TEODORIKOVA OSVAJANJA ITALIJE 284-493.

Miroslava Mirković
Podelite:
Istorija poznog Rimskog carstva je hronika rušenja i propadanja nekada moćne države koja je trajala više od hiljadu godina i zahvatala u svojim granicama ogromno prostranstvo od Britanije do severne Afrike, od Rajne do ušća Dunava i na istoku do Eufrata. Njen kraj nije odjednom došao. Reč je o dugom procesu koji je na zapadu okončan Teodorikovim osvajanjem i nastajanjem nove, ostrogotske države u Italiji. Na Istoku će država, nama poznata kao Vizantija, trajati još hiljadu godina, do turskog osvajanja. Knjiga predstavlja jedinstvenu zaokruženu celinu sa prethodnom monografijom profesorke Mirković Istorija Rimske države. Od Romula, 753.
Pošalji