poznanici isaka belja

POZNANICI ISAKA BELJA

Slavko Lebedinski
Podelite:
Slavko Lebedinski (1939) jedan je od najboljih srpskih pripovedača u generaciji koja stasava od 1970. do 1980. U oštroj konkurenciji sjajnih pisaca (Dragoslav Mihailović, Vidosav Stevanović, Milisav Savić, Josić Višnjić), njegovo mesto izrazito je vidno - o čemu precizno i pouzdano piše g. Marko Paovica u svom pogovoru. Lebedinski piše o stvarnosti, ali je stvarnost prelomljena kroz prizmu čoveka, njegove moralno-psihološke osetljivosti. Tu osetljivost dočarava jezik - bogat, svež, izvoran... Lebedinski je jedan od najuspešnijih pisaca čiju scenu predstavlja Beograd...
Pošalji