pozajmljeni zavičaji

POZAJMLJENI ZAVIČAJI

Vučina Šćekić
Pozajmljeni zavičaji je roman o emigraciji, pokušajima da se zavičaj zameni novim, pozajmljenim. Vučina Šćekić kroz priču o zavičaju piše i o ljubavi, jeziku, književnosti i svim velikim pitanjima koja zaokupljaju njegovog junaka.

Roma na vajkadašnju i bolnu temu pomeranja ljudi iz sopstvenog u novi, tuđi, pozajmljeni zavičaj. Ceo roman je protkan neobičnom ljubavnom pričom, ali i opservacijama o političkim i moralnim postulatima, ličnim dilemama i iskliznućima, o jeziku i pisanju.

Pošalji