povratak minhauzena

POVRATAK MINHAUZENA

Sigizmund Kržižanovski
Podelite:
Baron, koji se u trenutku povratka bliži tristotoj godini života, u Sovjetskoj Rusiji zatiče stvari koje uveliko nadmašuju njegove lagarije. Ali njegov povratak ostaje za dugo samo u rukopisu Kržižanovskog, a za to da je on ponovo u Rusiji uopšte se i ne zna. „Povratak Minhauzena“, dočarava drugačijeg Minhauzena, filosofa, fantastu, maštara… 
Pošalji