pouka za merikarea staroegiptaski traktat o vlasti

POUKA ZA MERIKAREA : STAROEGIPTASKI TRAKTAT O VLASTI

Danijela Stefanović
Pouka za Merikarea je vladarska pouka, mogla bi se nazvati i vladarskim zaveštanjem, ili traktatom o vladaocu. Većina saveta je gotovo makijavelistička i fokusira se na vladarevu sposobnost da stvori uslove za pravednu vladavinu, te da je i održi. Pouka za Merikarea je narativni tekst napisan na srednjegipatskom jeziku. Pretpostavljeni autor Pouke se obraća budućem vladaru Egipta, svom sinu Merikareu, i savetuje ga kako da postane dobar i pravedan vladar. Tekst ima formu Pouke koju ostareli vladar prenosi svom sinu i nasledniku.
Pošalji