potpuna meditacija

POTPUNA MEDITACIJA

Dipak Čopra
Proteklih trideset godina Dipak Čopra bio je na čelu revolucije meditacije na Zapadu. Potpuna meditacija nudi potpuno istraživanje i reinterpretaciju fizičkih, mentalnih, emocionalnih, relacijskih i duhovnih koristi koje ova praksa može doneti. Dipak vodi čitaoce o tome kako se probuditi na novim nivoima svesti koji će na kraju kultivisati jasnu viziju, izlečiti patnju u vašem umu i telu i pomoći vam da se zapitate ko ste zaista. Čitaoci će proći kroz transformativni proces koji će rezultirati buđenjem tela, uma i duha koji će vam omogućiti da živite u stanju otvorene, slobodne, kreativne i blažene svesti dvadeset četiri sata dnevno. Ovom knjigom Dipak uzdiže praksu meditacije u potragu za promenom života za višom svešću i ispunjenijim postojanjem.
Pošalji