potop

POTOP

Adam Tuz
Potop je delo velike originalnosti koje će u osnovi promeniti način na koji posmatramo nasleđe Prvog svetskog rata. Adam Tuz Analizira političke i ekonomske posledice Prvog svetskog rata kao i poziciju Evrope i Amerike u daljim tokovima istorije.

Veliki rat je značajno uzdrmao ekonomije mnogih zemalja, utičući na neviđene promene u socijalnom i industrijskom poretku, izazivajući posledice svetskih razmera i dovodeći u pitanje položaj do tada vodećih svetskih sila.
U jeku Velikog rata, sa milionima mrtvih i bez nagoveštaja kraja sukoba, nacije širom sveta počinju da posustaju. Svetski centri industrije i kapitala koji su se nalazili u Evropi, gube svoje pozicije, koje zauzimaju Sjedinjene Države. Dolazi do nove raspodele svetske moći i uticaja, tako da Amerika postaje svetski ekonomski lider od koga su zavisile evropske privrede.

Pošalji