postupak izvršenja i postupak obezbeđenja u republici srbiji

POSTUPAK IZVRŠENJA I POSTUPAK OBEZBEĐENJA U REPUBLICI SRBIJI

Gordana Stanković, Milena Trgovčević-Prokić
U ovoj knjizi obrađeni su postupak izvršenja i postupak obezbeđenja Republike Srbije uređeni odredbama noveliranog Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2019. godine, tako da ona pruža osnovna saznanja o metodima pravne zaštite građanskih subjektivnih prava u ovom domenu građanskopravne zaštite.
U uvodnom, prvom delu knjige izložena su opšta pravila procedure koja su zajednička za postupak izvršenja i postupak obezbeđenja, kao metoda građanskopravne zaštite (njihove osnovne karakteristike, načela i odnos prema drugim metodima građanskopravne zaštite). U njenom drugom i trećem delu obrađeni su posebno postupak izvršenja i postupak obezbeđenja u skladu s pozitivnim pravom, tako što su izložena organizaciona i funkcionalna pravila kojima su oni regulisani.Knjiga je, pre svega, namenjena studentima osnovnih i master studija na pravnim fakultetima u zemlji za pripremanje dela ispita iz građanskog procesnog prava ili za pripremanje ispita iz izvršnog procesnog prava, a može da posluži i kao koristan priručnik pravnicima koji u svakodnevnoj delatnosti primenjuju pravila izvršne procedure.
Pošalji