postanak evropskog prava ljudskih prava

POSTANAK EVROPSKOG PRAVA LJUDSKIH PRAVA

Dragoljub M. Popović
Podelite:
Čitaoca Postanka evropskog prava ljudskih prava, autora Dragoljuba Popovića, može da iznenadi činjenica da se ovaj esej o sudskoj kreativnosti Evropskog suda za ljudska prava pojavljuje u ediciji Ustav i ustavni koncepti Pravne biblioteke Službenog glasnika. Naime, stručnoj javnosti dobro je poznato da se evropsko pravo ljudskih prava razvilo pod okriljem Evropskog suda uspostavljenog Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, dakle jednim međunarodnopravnim ugovorom regionalnog karaktera.
Pošalji