posredovanja uvod u hrišćansku filosofiju

POSREDOVANJA: UVOD U HRIŠĆANSKU FILOSOFIJU

Gorazd Kocijančič
U knjizi Posredovanja autor je preradio i u cjelinu stupnjevitog "postmodernog" uvoda u hrišćansku filosofiju povezao svoje rezonantne oglede koje je od 1991. do 1996. objavljivao u raznim zbornicima. U Posredovanjma autor se u obliku neposrednog Neznanca polemički suočava s hajdegerovskim, lakanovskim i dekonstrukcijskim mišljenjem, pri čemu pomoću izabranih tekstova hrišćanskog predanja ukazuje na puteve iz postmoderne bez-temeljnosti mišljenja u hrišćanski apofatički uvid Nesaznatljivog na različitim područjima: u hermeneutici duhovnog, ontologiji, etici, mišljenu svetog, antropologiji, estetici, poetologiji i eshatologiji.
Pošalji