posleratni modernizam neoavangarde postmodernizam

POSLERATNI MODERNIZAM NEOAVANGARDE - POSTMODERNIZAM

Ješa Denegri
Tekstovi sabrani u ovoj knjizi odnose se na umetnička zbivanja u drugoj polovini XX veka, u društvenom i kulturnom kontekstu, koji se može obeležiti pojmom „jugoslovenski umetnički prostor“.
Pošalji