poslednji hrišćanin

POSLEDNJI HRIŠĆANIN

Isidora Bjelica
Podelite:
Doba koje dolazi doneće poslednje iskušenje za svakog verujućeg čoveka...
U poziciji kada je smrt neizbežna mnogi se okreću veri kao jedinom ishodištu i nadi. Ali šta će se desiti u skoroj budućnosti, kada se osvoji večni život, kada smrt ne bude nužan ishod naše zemaljske egzistencije?
Šta će biti kada, naspram večnog zlopaćenja u palom svetu, pa ipak sigurnog postojanja, budemo imali izbor proste vere?
Kada smrt bude stvar izbora, koliko će biti onih koji su spremni da umru za Hrista?
Neće li to biti doba čak i većeg i težeg iskušenja nego što je bio period stradanja prvih hrišćana?
Pošalji